Kayıt
 

Kontenjan - Öğrenci Seçimi - Kayıt - NakilKontenjan
Bir öğretim yılında Güzel Sanatlarla ( Müzik – Resim –Tiyatro – Bale / Dans ) ilgili alanların her birine alınacak öğrenci sayısı 24’ü geçmez.

Başvuru
İlköğretim okulunu o yıl bitirenler yetenek sınavına girmek için tercih ettikleri alana müracaat ederler. Başvurular okulun ilan ettiği son başvuru tarihine kadar devam eder.

Öğrenci Seçimi
a- Okula Kayıt olmak isteyen öğrenciler başvuru sırasına okulun belirleyeceği tarihlerde mülakata alınırlar.
b- Okula kayıt olmak için başvuran öğrenciler aileleri ile birlikte ilk önce mülakata alınırlar.
c- Mülakat sonrası kayıt olmaya seçilmiş aday öğrenciler Eğitim Danışmanının kararına göre bölüm sınavına alınırlar.
d- Alan bölümünü seçen öğrenciler seçtikleri alanla ilgili okulun belirlediği tarihlerde sınava girerler.
e- Bölüm sınavı 100 puan üzerinden değerlendirmeye alınır. 55 puan ve yukarısı kayıt kabul şartlarına uygun olarak okula kayıtlarını yaptırırlar.
f- Kesin kayıt işlemleri için son kararı Eğitim Danışmanı verir.

Kayıt
1- Okullarda Öğrenci kayıtları; Güzel Sanatlar Lisesi öğretim okullarında öğrenci kayıtları resmi okullardaki şartlar esas alınarak genellikle ve eşitlik ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla kurum yönetmeliğinde yer verilen hükümlere göre yapılır.
2- Okula alınacak öğrenciler için açılmış olan alan bölüm sınavlarını kazanmış olan adaylar arasından geçer not alan adaydan başlanarak kontenjanlar dolana kadar yapılır.
3- Okula devam edecek öğrencilerin kayıtları her öğretim yılı için çalışma takviminde okulun belirlediği tarihler arasında yenilenir.

Nakil
1- Okula öğrenci nakilleri ile ilgili işlemler Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili madde hükümleri ve resmi dengi okulların mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılır.
2- Okulların ara sınıflarına nakillerde nakil için başvuruların sayısı o sınıfa ait kontenjanı aşması durumunda okulun seviyesi dikkate alınarak kurum yönetmeliğine konulan aşağıdaki hükümlerden birine göre yapılır.

Sınıf seviye ve bölümlerine göre ikiye ayrılır.
a- Sınıf seviyesi sınavı vermek isteyen öğrenci bu sınavda başarılı olursa bir üst sınıfa alınır.
b- Akademik olarak alan bölümü ilgili bir eğitimi varsa seviye sınavına girebilir yoksa seviye sınavına alınmaz.